libreitalia.it

This domain redirects to

https://www.libreitalia.org/
  • IP: 5.189.185.167
  • Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/5.4.16

Domain rank for libreitalia.it

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 9.75 9.69 9.86
2017-11-15 9.75 0.00 remove 9.70 0.01 arrow_drop_up 9.86 0.00 remove
2018-02-27 9.72 -0.03 arrow_drop_down 9.67 -0.03 arrow_drop_down 9.84 -0.02 arrow_drop_down
2018-05-04 9.44 -0.28 arrow_drop_down 9.61 -0.06 arrow_drop_down 9.12 -0.72 arrow_drop_down
2018-08-08 9.50 0.06 arrow_drop_up 9.72 0.11 arrow_drop_up 9.08 -0.04 arrow_drop_down
2018-11-07 9.76 0.26 arrow_drop_up 9.71 -0.01 arrow_drop_down 9.85 0.77 arrow_drop_up
2019-02-05 9.47 -0.29 arrow_drop_down 9.72 0.01 arrow_drop_up 8.98 -0.87 arrow_drop_down
2019-05-07 9.80 0.33 arrow_drop_up 9.75 0.03 arrow_drop_up 9.90 0.92 arrow_drop_up
2019-08-07 9.55 -0.25 arrow_drop_down 9.66 -0.09 arrow_drop_down 9.31 -0.59 arrow_drop_down
2019-11-11 9.30 -0.25 arrow_drop_down 9.41 -0.25 arrow_drop_down 9.08 -0.23 arrow_drop_down
2020-02-10 9.47 0.17 arrow_drop_up 9.56 0.15 arrow_drop_up 9.29 0.21 arrow_drop_up
2020-06-16 9.54 0.07 arrow_drop_up 9.60 0.04 arrow_drop_up 9.41 0.12 arrow_drop_up

Position of libreitalia.it compared to other dot it domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 1,458 3,858 1,397
2017-11-15 1,509 -51 arrow_drop_down 3,432 426 arrow_drop_up 1,823 -426 arrow_drop_down
2018-02-27 1,617 -108 arrow_drop_down 3,789 -357 arrow_drop_down 2,116 -293 arrow_drop_down
2018-05-04 4,316 -2,699 arrow_drop_down 4,490 -701 arrow_drop_down 14,552 -12,436 arrow_drop_down
2018-08-08 3,663 653 arrow_drop_up 3,089 1,401 arrow_drop_up 16,306 -1,754 arrow_drop_down
2018-11-07 1,611 2,052 arrow_drop_up 3,095 -6 arrow_drop_down 2,267 14,039 arrow_drop_up
2019-02-05 3,979 -2,368 arrow_drop_down 3,285 -190 arrow_drop_down 20,092 -17,825 arrow_drop_down
2019-05-07 1,205 2,774 arrow_drop_up 2,733 552 arrow_drop_up 1,476 18,616 arrow_drop_up
2019-08-07 3,460 -2,255 arrow_drop_down 3,876 -1,143 arrow_drop_down 11,298 -9,822 arrow_drop_down
2019-11-11 7,047 -3,587 arrow_drop_down 6,781 -2,905 arrow_drop_down 16,504 -5,206 arrow_drop_down
2020-02-10 5,074 1,973 arrow_drop_up 4,936 1,845 arrow_drop_up 12,696 3,808 arrow_drop_up
2020-06-16 4,366 708 arrow_drop_up 4,342 594 arrow_drop_up 10,829 1,867 arrow_drop_up

Search trend for libreitalia